Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

 1. Co jsou to osobní údaje?
  • veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat

 2. Co je to zpracování osobních údajů?
  • jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení

 3. Za jakým účelem se mé osobní údaje zpracovávají a jakých osobních se údajů se to týká?
  • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely

   • plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, především poskytování objednaných služeb vč. služeb servisní podpory

   • dodržení našich zákonných povinností

  • s ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy

   • jméno a příjmení, případně IČO a DIČ u podnikatelů

   • datum narození

   • bydliště, doručovací adresa, případně sídlo a fakturační adresa u podnikatelů

   • e-mailová adresa a telefonní číslo

   • IP adresa, ze které k námi poskytované službě přistupujete

   • informace o zařízení, pomocí nichž využíváte naše služby

  • údaje o tom, jaké služby a v jakém rozsahu od nás využíváte zpracovává sytém Adminus CRM, jaká je kvalita připojení jednotlivých zařízení zpracovává systém Metronet, informace o tom, jaké webové stránky sleduje konkrétní IP adresa zpracovává systém FlowPro. Systémy nejsou vzájemně propojené a nejde tudíž strojově přiřazovat k Vašemu jménu konkrétní provoz, to se děje až na základě případného soudního rozhodnutí ručně.

  • zpracování Vašich osobních údajů pro účely splnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany

 4. Potřebujete ke zpracování údajů můj souhlas?
  • v současné době nikoli, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v režimech, k nimž výslovný souhlas není potřeba

 5. Kdo je to správce a kdo má přístup k mým osobním údajům?
  • správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky

  • Vaše osobní údaje zpracováváme především my, HelaPC s.r.o., IČO: 25999281, se sídlem Lochenice 20, Předměřice nad Labem, 50302 – jsme tedy správcem Vašich osobních údajů

  • dále má k Vašim osobním údajům v rozsahu uvedeném v bodě 3) přístup i společnost PRO-ISP s.r.o., IČO: 27527719, spisová značka: C 198683 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem U Schodů 122/5, Praha 9, s níž má naše společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Společnost PRO-ISP s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely zajištění fungování našeho Call centra, pro vlastní potřebu však osobní údaje nevyužívá, je tedy zpracovatelem osobních údajů.

 6. Jak dlouho mé osobní údaje zpracováváte?
  • Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli

  • po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let)

  • dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky)

 7. Jaká jsou má práva?
  • právo na informace o zpracování

  • veškeré nezbytné informace naleznete v tomto informačním memorandu

  • pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže

  • právo na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu či výmaz

   • máte právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování

   • zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů

   • část Vašich osobních údajů, které zpracováváme, je Vám k dispozici v uživatelském rozhraní na našich internetových stránkách.Toto uživatelské rozhraní umožňuje, údaje také opravovat či měnit

   • pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, máte právo na jejich výmaz

  • právo vznést námitku

   • námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy

   • na základě námitky jsme (v případě její oprávněnosti) povinni zpracování Vašich osobních údajů ukončit

   • bude se jednat o případy, kdy bychom Vaše osobní údaje zpracovávali z důvodu našeho oprávněného zájmu, který by již pominul

  • právo na přenositelnost údajů

   • pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte

  • právo podat stížnost u ÚOOÚ

   • kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

  • právo na omezení zpracování

   • v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění

   • zpracování omezíme také po dobu, po kterou prověřujeme, že Vámi vznesená námitka je legitimní

  • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů

   • toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody

 8. Naše kontaktní údaje
  • kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy info@helapc.cz nebo písemně na sídlo naší společnosti Lochenice 20, 503 02 Lochenice

Zpracovatelská smlouva GDPR vzor

ISP Alliance Prohlášení o ochraně osobních údajů

ISP Alliance Prohlášení o ochraně osobních údajů – zaměstnanci

 

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Close